Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Umowa zlecenie: czy można nie przyjść do pracy?

26 marca, 2024 umowa zlecenie czy można nie przyjść do pracy

Umowa zlecenie to forma umowy cywilnoprawnej, w ramach której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania jakiś działań (pracy) na rzecz zleceniodawcy. Oczywiście, w zamian za ustaloną stawkę. Jednak czy na umowie zlecenie można nie przyjść do pracy? 

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to forma umowy cywilnoprawnej. Ustala ona warunki i obowiązki między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W ramach tej umowy, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnych zadań na rzecz zleceniodawcy. W zamian otrzymuje ustaloną kwotę pieniędzy Umowa zlecenie podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. W przeciwieństwie do umowy o pracę, które regulowana jest przez Kodeks pracy. W skrócie – podpisując umowę zlecenie, nie podpisuje się umowy o pracę, a jedynie o wykonanie pewnego zlecenia. Zatem osoby zatrudnione na tym typie umowy, w świetle prawa, nie są pracownikami. Nie dotyczą ich prawa pracownicze. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie nie liczy się też do stażu pracy.
Możliwość niestosowania się do zasad Kodeksu pracy daje dużo większe pole do manewru jeśli chodzi o warunki współpracy na umowie zlecenie. Nie obowiązują bowiem przepisowe przerwy w pracy a zlecenia mogą być wykonywane przez osoby trzecie. Jest to też tańsze dla zleceniodawców – nie muszą bowiem odprowadzać składek społecznych za osobę zatrudnioną na tego typu umowie.

Umowa zlecenie a nieobecność w pracy

W przypadku umowy zlecenie, ewentualne zasady dotyczące obowiązku stawiania się w pracy w określonych dniach lub godzinach, muszą być ustalone w umowie. Oznacza to, że jeżeli w dokumencie tym nie pojawił się zapis o obowiązujących godzinach i dniach pracy, to zleceniobiorca nie ma obowiązku stawiania się w niej. Zleceniodawca nie może też żądać od niego odszkodowania za nieobecność, chyba że takie postanowienie zostało również uwzględnione w umowie. Jeśli brakuje takiego zapisu, zleceniodawca może dołączyć aneks do umowy, w którym zostaną uściślone warunki dotyczące nieobecności. Jednak dokument taki musi nadal być podpisany przez obie strony umowy.

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie a urlop

W przypadku dłuższego zatrudnienia na umowie zlecenie, może pojawić się chęć pójścia na urlop. Jednak osoba zatrudniona na podstawie tej umowy nie jest pracownikiem. Nie przysługuje jej zatem prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Jest ono zarezerwowane tylko dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli zleceniobiorca chce skorzystać z urlopu, otrzyma go w formie bezpłatnej. Zleceniodawca nie ma jednak obowiązku udzielania zleceniobiorcy urlopu.

Umowa zlecenie a nieobecność z powodu choroby

W przypadku choroby, osoba pracująca na podstawie umowy zlecenie ma prawo do zwolnienia lekarskiego. Jednakże zazwyczaj nie otrzymuje wynagrodzenia za czas nieobecności. Istnieje jednak możliwość skorzystania z ubezpieczenia chorobowego. Może ono zapewnić zasiłek chorobowy po spełnieniu określonych warunków, takich jak długi okres ubezpieczenia.

Umowa zlecenie: czy można nie przyjść do pracy? – odpowiadamy

Umowa zlecenie: czy można nie przyjść do pracy? Odpowiedź na to pytanie brzmi: zależy to od treści umowy, którą zawarłeś ze swoim pracodawcą. Jeżeli nie ma tam zapisu o obowiązkowej obecności w danych dniach i godzinach, możesz nie przyjść do pracy. Dobrym zwyczajem jest jednak poinformować zleceniodawcę o planowanej nieobecności, oraz jej powodzie.

Umowa zlecenie: czy można nie przyjść do pracy? – podsumowanie

Umowa zlecenie to elastyczna forma współpracy, która umożliwia zleceniodawcy i zleceniobiorcy ustalenie własnych warunków i obowiązków. Jeśli chodzi o nieobecność w pracy na umowie zlecenie, zasady są ustalane indywidualnie w umowie. Mogą różnić się w zależności od konkretnych warunków postawionych przez zleceniodawcę bądź zleceniobiorcę. W celu uniknięcia nieporozumień i konfliktów, zleceniodawca i zleceniobiorca powinni sporządzić umowę zlecenie, która precyzyjnie określa warunki współpracy. Zawarte powinny być w niej zasady dotyczące nieobecności w pracy i ewentualne konsekwencje. Istnieje wiele wzorów umów zlecenie dostępnych online, które mogą być wykorzystane jako podstawa do stworzenia indywidualnej umowy.

Zobacz też: Czy można złożyć wypowiedzenie w środku miesiąca? – poradnik dla pracownika

Redakcja sollus.pl

Nasz zespół doradza w wielu kwestiach biznesowych i zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu biznesu, marketingu, finansów i innych przydatnych obszarów wiedzy.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Przechowywanie substancji niebezpiecznych
Jakie korzyści daje wynajem studia filmowego
umowa zlecenie czy można nie przyjść do pracy

Jesteś zainteresowany reklamą?