Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Czy można mieć dwie umowy o pracę? Poznaj najważniejsze zasady dwóch etatów

25 marca, 2024 czy można mieć dwie umowy o ptacę

Czy można mieć dwie umowy o pracę? Polskie prawo dopuszcza możliwość nawiązania więcej niż jednego stosunku pracy. Pracownik może więc mieć więcej niż jedną umowę o pracę. Istnieją jednak pewne zasady, a także ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę. W tym artykule dowiesz się, jakie są główne zasady dotyczące posiadania dwóch umów o pracę.

Sprawdź też: Czy można złożyć wypowiedzenie w środku miesiąca? – poradnik dla pracownika

Czy można mieć dwie umowy o pracę?

Niewątpliwie wiele osób zadaje sobie pytanie “czy można mieć dwie umowy o pracę”. Zgodnie z polskim prawem, pracownik może posiadać dwie umowy o pracę. Oczywiście pod warunkiem, że zachowane zostaną zasady dotyczące m.in. czasu pracy, składek ZUS i uprawnień pracowniczych. Druga umowa o pracę może zostać zawarta z tym samym bądź z innym pracodawcą. Podejmując dodatkowe zatrudnienie w innej firmie, nie jest wymagane informowanie pierwszego pracodawcy. Jedynym ograniczeniem jest podpisanie klauzuli o zakazie konkurencji, której treść może zabraniać podjęcia dodatkowego zatrudnienia w tej samej branży.

Dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy – zasady

Jeśli pracownik posiada dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy, przestrzegane muszą być pewne zasady. Przede wszystkim, pracodawca musi rozpatrywać każdą umowę osobno. Oznacza to, że osobno musi ustalić i poinformować pracownika o np. normach czasu pracy, terminach wypłaty pensji, wymiarze urlopu wypoczynkowego czy okresie wypowiedzenia. Pracownik musi mieć również zapewniony odpowiednio długi odpoczynek od pracy:

  • dobowo –  co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku
  • tygodniowo – co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku 

Składki ZUS powinny być odprowadzane od całego przychodu, wynikającego z każdej z umów. Ewidencja czasu pracy i wyliczanie wynagrodzenia powinno być odrębne dla każdej umowy. Ponadto, pracownik musi przechodzić osobne badania lekarskie i szkolenia BHP w ramach każdego nawiązanego stosunku pracy.

Praca na dwa etaty u różnych pracodawców – jakie prawa ma pracownik?

Polskie prawo umożliwia również pracę na dwóch etatach u różnych pracodawców. Pamiętać jednak należy o klauzulach o zakazie konkurencji. Po podpisaniu jej, nie można rozpocząć pracy w tej samej branży w konkurencyjnej firmie. Można za to wybrać inną branżę. Należy pamiętać o niezależnych prawach pracowniczych. Przysługują one pracownikowi w każdym miejscu zatrudnienia. Oznacza to, że  ma prawo do m.in. dodatków stażowych, zasiłków, odpraw czy określonego wymiaru urlopu za miesiąc pracy. Istnieje również możliwość pracy na dwóch pełnych etatach u różnych pracodawców. Polityka prawna nie narzuca ograniczeń w tym zakresie. Jednak pracownik musi pamiętać o odpowiednim zarządzaniu czasem pracy i zachowaniu odpowiednich przerw.

Dwie umowy o pracę a prawa pracownicze

Pracownikowi prawa pracownicze przysługują niezależnie od siebie. Oznacza to, że np. pracując na dwóch umowach w tej samej firmie, do każdej umowy ma niezależnie obliczany urlop za miesiące pracy. Warto pamiętać, że pracując w dwóch różnych firmach i posiadając zwolnienie lekarskie, pracownik powinien przedstawić je obu pracodawcom. Praca w jednym miejscu, podczas gdy w drugim przedstawiło się zwolnienie lekarskie, jest nielegalne.

Dwie umowy o pracę – dodatkowe informacje

Teraz, gdy znasz już odpowiedź na pytanie “Czy można mieć dwie umowy o pracę”, możesz zastanawiać się: jak ma się to do składek ZUS, kosztów uzyskania przychodu czy rocznego zeznania podatkowego PIT-37?

Składki ZUS

W przypadku posiadania dwóch umów o pracę, niezależnie od tego czy u tego samego pracodawcy czy u różnych pracodawców, pracownik musi odprowadzać składki ZUS za oba zatrudnienia. Składki ZUS są obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Przychód wynikający z obu umów jest brany pod uwagę przy obliczaniu podstawy wymiaru składek ZUS.

PIT-2

PIT-2 jest formularzem, który zazwyczaj składa się po rozpoczęciu pracy w danym miejscu. Uprawnia on do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek do zaliczek miesięcznych, które są wyliczane przez pracodawców. A zatem zmniejsza te zaliczki. Formularz PIT-2 można złożyć u dwóch, a nawet trzech pracodawców. Pomniejszenie podatku rozkłada się wtedy po równo na wszystkich z nich. Np.: przy aktualnie obowiązującej maksymalnej kwocie odliczenia – 300 zł, pracując w dwóch miejscach, można odliczyć po 150 zł. 

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu to wydatki, które poniósł pracownik, aby ten przychód uzyskać. Dodaje się je do deklaracji PIT, dzięki czemu można zmniejszyć podatek, który trzeba zapłacić. W ramach każdego stosunku pracy, pracownikowi przysługują odrębne KPU, istnieją jednak górne limity. W przypadku posiadania więcej niż jednej umowy o pracę, maksymalne koszty uzyskania przychodu wynoszą:

  • 4500 zł
  • 5400 zł – gdy pracownik mieszka w innej miejscowości niż pracuje i musi dojeżdżać do pracy i nie otrzymuje z tego tytułu żadnego dodatku (chyba, że dodatek ten zaliczany jest do przychodów, które podlegają opodatkowaniu) 

PIT-37

Składając roczne zeznanie podatkowe PIT-37, należy wpisać oba uzyskane dochody (przepisać je z otrzymanych dokumentów PIT-11) oraz dodać je do siebie. 

Czy można mieć dwie umowy o pracę? – podsumowanie

Praca na dwóch etatach jest, w świetle polskiego prawa, dozwolona. Pracownik może mieć dwie umowy o pracę, zarówno u tego samego pracodawcy, jak i u dwóch różnych. Istnieją pewne zasady i ograniczenia, które należy przestrzegać, takie jak zachowanie odpowiednich przerw i czasu pracy, czy przestrzeganie klauzul o zakazie konkurencji. Pracownik powinien również pamiętać o oddzielnych uprawnieniach pracowniczych i prowadzeniu odrębnej ewidencji czasu pracy dla każdej umowy.

Zobacz również: Umowa zlecenie: czy można nie przyjść do pracy?

Redakcja sollus.pl

Nasz zespół doradza w wielu kwestiach biznesowych i zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu biznesu, marketingu, finansów i innych przydatnych obszarów wiedzy.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Znaczenie networkingu w rozwoju kariery zawodowej
Jak przygotować się do pierwszego dnia w nowej pracy
Zasady efektywnego komunikowania się w miejscu pracy

Jesteś zainteresowany reklamą?